Спорт за децата в свободното време

Стрелкови клуб „СНАЙПЕР-92 Силистра стартира проект по програмата на Министерството на младежта и спорта „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“ за 2020 година.

При реализация на настоящия проект се предвижда провеждането на общо 144 занимания, с 2 групи от по 10  деца в група – общо 20 деца; по 3 занимания седмично с всяка една група и по 72 занимания общо за всяка една група.

Очакваме в заниманията да вземат участие деца от всички училища на територията на гр. Силистра. При по-голям от очаквания интерес, няма да бъде върнато нито едно дете желаещо да участва в занятията.

След извършване на дейностите по проекта очакваме следните ефекти и ползи:

        1. Децата да усвоят основните техники на стрелба с пушка или пистолет и безопасно боравене с оръжието.

        2. Създаване на траен интерес към  спортната стрелба..

        3. Подобряване физическата дееспособност на децата, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време, превенция срещу негативните явления в обществото.

        4. Разширяване достъпът на децата и ефективно ползване на спортната база –стрелбищен комплекс „Снайпер-92”.

        5. Популяризиране значението и ролята на спортната стрелба с помощта на средствата за масова информация и интернет.

        6. Включване на най-талантливите и мотивирани деца в представителните отбори на клуба след приключване на дейностите по проекта.

График на заниманията

I група – понеделник, сряда и петък от 10,00 ч. до 11,00 ч.

II група – вторник и четвъртък от 10,00 ч. до 11,00 ч.

сряда от 11,00 ч. до 12,00 ч.

От понеделник до петък от 8,00 ч. и от 9,00 ч. се провеждат занимания в клуб по интереси „стрелба“ в рамките на лятната програма на община Силистра с 10 групи по 10 деца от 7 до 17 г.